Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần trợ giúp nhấp vào đây 0938 388 099

Thông tin quan trọng dành cho thường trú nhân Hoa Kì (thẻ xanh)

Ngày đăng: 30/11/2020

Có một giới hạn đặc biệt về việc đi ra khỏi Hoa Kỳ dành cho Thường trú nhân (LPR) cần lưu ý. Nếu Thường trú nhân Mỹ cư trú bên ngoài Hoa Kỳ hơn một năm, có thể sẽ không được phép trở về Hoa Kỳ nữa và được coi như là đã từ bỏ nơi cư trú ở Hoa Kỳ.

 

Dưới đây là những câu hỏi xoay quanh về việc thẻ Thường trú nhân (thẻ xanh) bị mất/ hết hạn, giấy phép tái nhập cảnh và việc từ bỏ tình trạng Thường trú nhân Mỹ.

 

Khoảng thời gian cho phép để không mất tình trạng thường trú nhân khi lưu trú ngoài Hoa Kỳ là bao lâu?

 

 

Thường trú nhân hoàn toàn có thể tự do đi ra khỏi Hoa Kỳ với những chuyến du lịch ngắn hạn và khoảng thời gian cho phép là dưới 1 năm. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng xác định được rằng Thường trú nhân Mỹ có ý định sinh sống lâu dài ở quốc gia khác không phải Hoa Kỳ thì bị coi như là đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân.

 

Để có thể lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ trên 1 năm mà không làm ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân thì bạn cần phải xin Giấy phép Tái nhập cảnh (Đơn I-131) trước khi rời khỏi Hoa Kỳ.

 

Giấy phép Tái nhập cảnh thể hiện bạn không có ý định từ bỏ tình trạng Thường trú nhân, đồng thời cho phép bạn tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời hạn hiệu lực của loại giấy phép này mà không cần phải xin thị thực Tái nhập cảnh. Thông thường, thời hạn của giấy phép Tái nhập cảnh là 2 năm.

 

Nếu bạn đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm hoặc giấy phép Tái nhập cảnh đã hết hiệu lực vì các lý do ngoài tầm kiểm soát, bạn có thể xin thị thực nhập cảnh (SB-1). Ngược lại, nếu Thường trú nhân Mỹ không phải vì lý do không mong muốn nào tác động mà tự nguyện lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm hoặc để quá hạn giấy phép tái nhập cảnh phải xin thị thực định cư lại từ đầu.

 

Lưu ý đối với Thường trú nhân tạm thời (thẻ xanh 2 năm) không thẻ xin thị thực tái nhập cảnh SB-1 khi lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ trên 1 năm. Lúc này cần phải được mở một bộ hồ sơ bảo lãnh mới và thực hiện quy trình xin thị thực định cư lại từ đầu.

 

Thường trú nhân cần phải làm gì để quay lại Hoa Kỳ khi thẻ xanh bị mất hoặc hết hạn?