Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần trợ giúp nhấp vào đây 0938 388 099

Hướng Dẫn Điền Đơn DS-160 Phần 3

Ngày đăng: 10/09/2021

E-Visa: Doanh nghiệp mẹ nước ngoài

E-Visa: Tài chính và Thương mại

E-Visa: Đầu tư

Được hiển thị cho E2-TR và E2-EX hoạt động như E2-TR của chúng. "Khác" được chọn nếu có để hiển thị tất cả các trường bổ sung.

E-Visa: Nhân sự Hoa Kỳ 1

Được hiển thị cho E1-TR, E2-TR và E1 / E2-EX hoạt động như các TR tương ứng của chúng.

E-Visa: Nhân sự Hoa Kỳ 2

Được hiển thị cho E1-TR, E2-TR và E1 / E2-EX hoạt động như các TR tương ứng của chúng.