Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần trợ giúp nhấp vào đây 0938 388 099

Hướng Dẫn Bổ Sung Thêm Đương Đơn Phụ Thuộc Vào Hồ Sơ Bảo Lãnh

Ngày đăng: 11/11/2021

Hướng dẫn bổ sung thêm đương đơn phụ thuộc vào hồ sơ bảo lãnh

 

Đối với loại thị thực có người phụ thuộc, bạn có thể điều Mẫu yêu cầu thị thực nhập cư để bổ sung vợ/chồng hoặc con vào hỗ sơ bảo lãnh. Bạn có thể truy cập Mẫu yêu cầu thị thực nhập cư tại đây: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/

  • Để bổ sung vợ/chồng, bạn cần nộp bản sao giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của người vợ/chồng cần bổ sung. Nếu người bảo lãnh vừa nhập tịch, cần nộp kèm giấy nhập tịch của người bảo lãnh.
  • Để bổ sung con, bạn cần nộp bản sao giấy khai sinh của người con cần bổ sung.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: