Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần trợ giúp nhấp vào đây 0938 388 099

Đặt câu hỏi với USCIS: Chương trình đầu tư nhập cư EB-5

Ngày đăng: 26/09/2020

Bạn có thắc mắc về chương trình đầu tư nhập cư, hay còn được gọi là chương trình EB-5? USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) muốn được nghe ý kiến từ bạn.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình EB-5, xin hãy đặt câu hỏi bằng cách gửi email tới: public.engagement@uscis.dhs.gov trước 4 giờ chiều ngày 9 tháng 10 (giờ phương Đông) với tiêu đề "EB-5 Question". USCIS sẽ không giải quyết các câu hỏi theo trường hợp cụ thể.

USCIS sẽ phát hành một bản trình bày trực tuyến để cung cấp thông tin cập nhật về chương trình và trả lời các câu hỏi được gửi trước.

 

Lưu ý: Vui lòng liên hệ với văn phòng báo chí USCIS tại media@uscis.dhs.gov nếu có bất kỳ câu hỏi nào về phương tiện truyền thông.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: