Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Cách Tính Tuổi CSPA Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi Visa Bảo Lãnh Định Cư Mỹ

Ngày đăng: 24/01/2022

Cách tính tuổi CSPA con độc thân dưới 21 tuổi visa bảo lãnh định cư Mỹ

 

Người con đi theo cùng hồ sơ bảo lãnh của đương đơn chính phải độc thân và dưới 21 tuổi. Nếu người con "quá tuổi" hoặc kết hôn trong quá trình bảo lãnh sẽ không được phép đi tiếp cùng đương đơn nữa.

 

Một số trường hợp do thời gian xử lý hồ sơ kéo dài dẫn đến tình trạng "quá tuổi" của đương đơn. Do đó, đạo luật CSPA xuất hiện để giữ lại tình trạng độc thân dưới 21 tuổi cho một số đương đơn bị quá tuổi do ảnh hưởng bởi thời gian xử lý hồ sơ.

 

Cách tính tuổi CSPA con độc thân dưới 21 tuổi:

Tuổi tại thời điểm visa đáo hạn (1) – Thời gian chờ đợi được phê duyệt (2) = Tuổi CSPA

 

Trong đó:

  • (1) là tuổi tại thời điểm visa đáo hạn. Tuổi vào ngày đầu tiên (ngày 1 tây) của tháng mà lịch visa đáo hạn được áp dụng
  • (2) là thời gian chờ đợi chấp thuận, có thể hiểu là thời gian giữa ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận và ngày Sở Di trú nhận được đơn bảo lãnh. Thời gian chờ đợi chấp thuận được tính theo công thức sau: ngày chấp thuận – ngày nộp hồ sơ – thời gian chờ đợi chấp thuận.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: