Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Bưu Cục Được Chỉ Định Giao/Nhận Hồ Sơ Xin Visa Mỹ - Danh Sách Bưu Cục Tạm Ngừng Hoạt Động Do Chỉ Thị 16 & Còn Hoạt Động

Ngày đăng: 06/08/2021

Danh sách bưu cục tạm ngừng hoạt động do chỉ thị 16

 

Tạm ngừng dịch vụ nhận và trả hồ sơ tại bưu cục các tỉnh thành đang thực hiện Chỉ thị 16

 

Theo Chỉ thị 16, tất cả các bưu cục nhận và trả hộ chiếu/giấy tờ hồ sơ xin thị thực tại một số tỉnh thành sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

 

Dịch vụ trả và nhận hồ sơ tại các Bưu cục trong các khu vực này cũng bị tạm ngừng hoạt động, vui lòng tham khảo danh sách các Bưu cục đang hoạt động tại đây.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: