Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần trợ giúp nhấp vào đây 0938 388 099

Biểu phí dịch vụ visa Mỹ định cư

Ngày đăng: 13/07/2020

Biểu phí xử lý đơn xin thị thực định cư và một số loại đơn khác của chính phủ

(Nguồn: thông tin được cập nhật từ website travel.state.gov của chính phủ Hoa Kỳ ngày 06/08/2020)

 

Loại đơn Mô tả Lệ phí (USD) Lệ phí (VND)
          I-130       Đơn bảo lãnh thân nhân nước ngoài                                                                     $535 12.840.000
I-600, I-800 Đơn bảo lãnh nhận trẻ mồ côi (nhận con nuôi liên quốc gia) $775 18.600.000
          I-129F  Đơn bảo lãnh hôn phu/hôn thê nước ngoài $535 12.840.000
          I-131 Đơn xin tài liệu du lịch $575 13.800.000
          I-485 Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng $1140 27.360.000
          I-140 Đơn xin nhập cư cho công nhân nước ngoài $700 16.800.000
           I-90 Đơn xin thay thế thẻ thường trú $455 10.920.000
          I-102 Đơn xin thay thế/tài liệu khởi hành không di dân ban đầu $445 10.680.000
          I-751 Đơn xin yêu cầu xóa điều kiện cư trú $595 14.280.000
          I-539 Đơn xin gia hạn/thay đổi tình trạng không di dân $370   8.880.000

 

(Để biết thêm thông tin về phí của các loại đơn khác, bạn có thể truy cập vào tính năng "Công cụ tính phí nộp hồ sơ của bạn" tại mục "LIÊN KẾT HỮU ÍCH" phía dưới website)

 

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: