Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Phân biệt các loại visa định cư mỹ

Tổng quan

Phân biệt các loại visa định cư Mỹ

 

Các loại visa định cư Mỹ 

Diện

Ký hiệu Visa

Mối quan hệ giữ người bảo lãnh và người được bảo lãnh Thời gian chờ đợi 
IR1, CR1 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh vợ hoặc chồng
IR1 : Áp dụng với trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn trên hai năm
CR1: Chị áp dụng với trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn thời gian dưới hai năm
6 - 12 tháng
IR2, CR2 IR2: Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi
CR2: Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con riêng độc thân dưới 21 tuổi
6 - 12 tháng
K1 K1:Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho Hôn phu/hôn thê tức là vợ chồng sắp cưới của mình 6 tháng
K3 Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh vợ hoặc chồng khi đang chờ hồ sơ CR1/IR1 xét duyệt 
K3 : Là diện thì thường được tiến hành để rút ngắn thời gian đến Mỹ cho những hồ sơ CR1/IR1
6 tháng
IR3,IH3,IR4,IH4 Là các diện bảo lãnh con nuôi của công dân Hoa Kỳ 6 - 18 tháng
IR5 Công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi bảo lãnh cha mẹ 6-18 tháng
F1

Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

Lưu ý : con cái trong hồ sơ đi cùng phải độc thân và dưới 21 tuổi

7 - 8 năm
F3 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã có gia đình ( lưu ý : con cái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân và dưới 21 tuổi) 10 - 12 năm
F4 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh/chị/ em ruột ( lưu ý : con gái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân là dưới 21 tuổi) 10 - 12 năm
F2A Thường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ xanh) Bảo lãnh vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi 18 - 30 tháng
F2B Thường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi lưu ý con cái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân và dưới 21 tuổi. 7 - 8 năm 

Lưu ý: các dữ liệu thông tin trên do đội ngũ hỗ trợ viên của Tự Do Travel cập nhập từ nhiều nguồn thông tin khác nhau dựa trên kinh nghiệm làm việc và các tư liệu, tình huống thực tế. Các thông tin khoản thời gian chờ đợi mang tính tương đối tuy nhiên tùy theo loại thị thực và hoàn cảnh của từng hồ sơ đương đơn và người bảo lãnh khác nhau có thể có các khoản thời gian nhanh hay chậm tùy theo tình hình thực tế của từng trường hợp riêng biệt

Những giấy tờ yêu cầu

Phí thị thực

Thời gian xét duyệt

Tải mẫu đơn

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: