Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Lãnh Sự Quán Mỹ Thông Báo Tăng Phí Thị Thực

Ngày đăng: 06/04/2023

Lãnh sự quán Mỹ tăng phí thị thực

 

Từ ngày 30/05/2023, mức phí xử lý hồ sơ của một số diện thị thực không định cư sẽ tăng lên, cụ thể như sau:

  • Diện du lịch/công tác, du học, trao đổi tăng từ $160 lên $185
  • Diện có hồ sơ bảo lãnh lao động tạm thời (H, L, O, P, Q và R) tăng từ $190 lên $205
  • Các diện doanh nhân/nhà đầu tư theo hiệp ước thuộc diện E tăng từ $205 lên $315

 

Nhìn chung, phí xử lý hồ sơ tăng không đáng kể. Tuy nhiên nếu bạn muốn đóng với mức phí cũ nên thực hiện sớm trong tháng 4 này.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: