Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Gia hạn lưu trú dành cho sinh viên M-1

Ngày đăng: 16/08/2021

Gia hạn lưu trú dành cho sinh viên M-1

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GIA HẠN LƯU TRÚ DÀNH CHO SINH VIÊN DU HỌC MỸ CÓ VISA M-1

Sinh viên M-1 chỉ được đến Hoa Kỳ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành khóa học của mình như được nêu trong  Mẫu I-20 của sinh viên đó, cộng với bất kỳ khóa thực tập (PT ) sau khi sinh viên hoàn thành chương trình của mình. Thời gian thực tập không được quá một năm.

 

Tuy nhiên, nếu một sinh viên M-1 cần hơn một năm để hoàn thành chương trình của họ hoặc thực tập PT nào có liên quan sau đó, sinh viên đó có thể làm việc với viên chức trường được chỉ định của mình (DSO) để yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ theo điều (8 CFR 214,2 (m) (10) ).

 

Lưu ý : rằng các quy tắc sau áp dụng cho thời gian gia hạn lưu trú M-1:

Sinh viên M-1 chỉ có thể yêu cầu gia hạn với mức thêm tối đa một năm tại một thời điểm.

Hồ sơ của du học sinh M-1 chỉ đủ điều kiện để được gia hạn trong một khung thời gian rất cụ thể.

Thời gian gia hạn có thể được cấp cho sinh viên M-1 được giới hạn tối đa trong khoảng thời gian ba năm kể từ ngày bắt đầu ban đầu học của sinh viên M-1, cộng thêm 30 ngày.

Giới hạn tối đa ba năm này bao gồm các thời gian gia hạn được cấp do chuyển trường hoặc phục hồi về trạng thái hợp pháp của sinh viên M-1


YÊU CẦU GIA HẠN THÊM THỜI GIAN LƯU TRÚ CỦA SINH VIÊN M-1

 

Nếu một sinh viên M-1 muốn gia hạn lưu trú, Sinh viên ấy phải nói chuyện với DSO của họ càng sớm càng tốt. Trước khi sinh viên M-1 nộp đơn xin gia hạn với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), DSO của họ phải yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú trong "Hệ thống Thông tin dành cho Sinh viên và Khách trao đổi" (SEVIS).

 

Hồ sơ SEVIS của học sinh M-1 chỉ đủ điều kiện để được gia hạn với thời gian được quy định như sau:

 

Tối đa 60 ngày trước ngày kết thúc chương trình của học sinh được liệt kê trong Mẫu I-20.
Tuy nhiên, không muộn hơn 15 ngày trước ngày kết thúc chương trình được liệt kê trên Mẫu I-20.
 


Để yêu cầu DSO gia hạn lưu trú, sinh viên M-1 phải cung cấp bằng chứng về trách nhiệm tài chính đối với toàn bộ thời gian gia hạn được đề xuất. Nếu DSO xác nhận rằng sinh viên M-1lý do học tập hoặc y tế để nộp đơn gia hạn và nguồn tài chính để ở lại Hoa Kỳ, DSO sẽ nhập yêu cầu gia hạn lưu trú M-1 vào hồ sơ của sinh viên trong SEVIS.

 

Sau khi chấp thuận yêu cầu, DSO sẽ in và ký Mẫu I-20 mới cho du học sinh. Sinh viên phải sử dụng biểu mẫu cập nhật này để xin gia hạn lưu trú với USCIS.


CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ GIA HẠN LƯU TRÚ CHO DU HỌC SINH M-1 TẠI USCIS


Sau khi nhận được Mẫu I-20 mới được cập nhật và đã ký từ DSO của họ, sinh viên M-1 phải nộp một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để gia hạn tình trạng không định cư của họ với USCIS. USCIS sẽ từ chối bất kỳ đơn xin gia hạn M-1 nào nhận được hơn 60 ngày trước và / hoặc ít hơn 15 ngày trước ngày kết thúc chương trình hiện tại.

 

Một hồ sơ xin gia hạn lưu trú M-1 hoàn chỉnh bao gồm

 

►  Một hoàn thành đúng mẫu đơn I-539, “Ứng dụng để mở rộng / Thay đổi không di dân Trạng thái.” 

 

►  Mẫu I-20 được cập nhật của họ, cho biết việc gia hạn yêu cầu lưu trú trong SEVIS

 

►  Lệ phí gia hạn . 

 

►  Tài liệu bổ trợ ( chứng minh tài chính '' bằng chứng chi trả", chương trình học, bảng điểm, thư của nhà trường)

 

Để được hướng dẫn chi tiết về cách điền Mẫu I-539 và nộp đơn gia hạn với USCIS, vui lòng liên hệ với hỗ trợ viên của Tự Do Team bộ phận visa Hoa Kỳ để được hỗ trợ.

 

Trong khi USCIS xử lý yêu cầu gia hạn của bạn,sinh viên M-1 phải duy trì tình trạng và vẫn ghi danh vào chương trình học hoặc tham gia PT. Khi được USCIS chấp thuận, SEVIS sẽ tự động cập nhật hồ sơ của học sinh M-1. Sau khi hồ sơ SEVIS cập nhật, DSO sẽ in và ký Mẫu I-20 đã cập nhật và chuyển cho học sinh M-1. Học sinh cũng sẽ nhận được Mẫu I-94 cập nhật, “Hồ sơ Đến / Đi,” (với ngày khởi hành mới được liệt kê) đính kèm ở cuối Mẫu I-797, “Thông báo Phê duyệt Gia hạn”.

Xin lưu ý: Nếu một sinh viên M-1 không được USCIS cho phép gia hạn thời gian lưu trú, thì lựa chọn duy nhất mà sinh viên phải tiếp tục học là rời Hoa Kỳ và quay trở lại sau khi nhận được Mẫu I-20 và ID SEVIS mới. Học sinh phải trả Phí I-901 SEVIS trên ID SEVIS mới.

Tự Do Team , Augt 16, 2021

 

This website is owned and operated by Tu Do Travel Co.,ltd a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009-2021 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi: