Dịch vụ visa Mỹ

 Nội dung dịch vụ visa mỹ

  • 1. Thông tin cá nhân
  • 2. Thông tin du lịch
  • 3. Thông tin gia đình
  • 4. Thông tin việc làm
Thông tin Cá nhân - Hộ chiếu

Thông tin du lịch

Thông tin gia đình

Ghi rõ quan hệ nếu có (cha, mẹ, chồng vợ, anh, chị, em, con trai, con gái, vị hôn thê/vị hôn phu)

Thông tin việc làm công ty - Trình độ giáo dục

Trước kia Anh/Chị từng làm việc ở đâu (kể tên 2 công việc cũ trước đây trong 5 năm gần nhất)

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nhấn Gửi để hoàn thành việc đăng ký.