Thị thực di dân

Tổng Quan Thị Thực

Tổng Quan Thị Thực

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Bộ phận Thị thực Di dân giải quyết đơn xin thị thực của những cá nhân muốn đến Hoa Kỳ sống lâu dài (định cư) bao gồm thành viên trực hệ hoặc gia đình của Công dân Hoa Kỳ hay Thường trú nhân Hoa Kỳ, hôn phu (thê) của Công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài đến Hoa Kỳ định cư để làm việc, và Trẻ Lai. 

Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi cần phải làm gì nếu muốn hủy hồ sơ bảo lãnh?

Để hủy hồ sơ bảo lãnh, người bảo lãnh phải nộp cho Lãnh sự thư bảng gốc có công chứng yêu cầu huỷ hồ sơ. Khi nhận được thư, Lãnh sự sẽ ngừng giải quyết và trả hồ sơ đó về sở di trú. Vui lòng xem phần Liên hệ chúng tôi tại bộ phận di dân để biết thêm thông tin.

Tiến trình phỏng vấn

Tiến trình phỏng vấn

1. Trước phỏng vấn.

2. Ngày phỏng vấn.

3. Sau phỏng vấn.

 

 

Thường trú nhân Hoa Kỳ

Hướng dẫn visa SB1

Khi một Thường Trú Nhân (green card holder) sống ở ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm mà không xin phép với Sở Di Trú (USCIS), thì coi như Thường Trú Nhân đó đã từ bỏ nơi cư trú và đánh mất tình trạng thường trú nhân (LPR) của mình ở Hoa Kỳ. 

Kết Thúc hồ sơ xin thị thực

Điều khoản 203(g) của luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ qui định rằng các đương đơn xin thị thực phải nộp đơn xin thị thực trong vòng một năm kể từ ngày được thông báo chính thức.

Đạo luật bảo vệ tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi (CSPA)

Đạo luật bảo vệ tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi (CSPA)

Đạo luật CSPA năm 2002 có hiệu lực vào ngày 6/8/2002. Đạo luật này nhằm mục đích giữ lại tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi cho những người con của đương đơn chính đã bị quá 21 tuổi trước khi được cấp thị thực do việc chờ đợi trong tiến trình làm thị thực.

Các loại thị thực di dân

Các loại thị thực di dân

Các loại thị thực di dân

Theo Luật Di dân Hoa Kỳ, thị thực di dân bao gồm 5 loại liệt kê dưới đây:

  • Các thành viên trực hệ.
  • Các thành viên gia đình.
  • Thị thực làm việc.
  • Thị thực dành cho người trúng thưởng.
  • Thị thực trẻ lai.

 

Các mẫu đơn và bộ hướng dẫn thủ tục

Các mẫu đơn và bộ hướng dẫn thủ tục

Mẫu đơn xin thị thực:

Mẫu  đơn DS-156 - Đơn xin thị thực không di dân.

Mẫu đơn DS- 156K - Đơn xin thị thực không di dân dành cho diện hôn phu/thê của công dân Hoa Kỳ.

Mẫu đơn DS-230 - Đơn xin thị thực nhập cư và đăng ký ngoại kiều.

Mẫu đơn DS-117 - Đơn xin được trở lại tình trạng cư trú.

 

Những giấy tờ cần thiết

Những giấy tờ cần thiết

 

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin thị thực, đương đơn cần có tất cả các giấy tờ và hoàn tất các thủ tục được yêu cầu trước buổi phỏng vấn:

  • Các giấy tờ cần thiết.
  • Kiểm tra sức khỏe.
  • Phí.