Thị thực di dân

Tổng Quan Thị Thực

Thị thực di dân

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Bộ phận Thị thực Di dân giải quyết đơn xin thị thực của những cá nhân muốn đến Hoa Kỳ sống lâu dài (định cư) bao gồm thành viên trực hệ hoặc gia đình của Công dân Hoa Kỳ hay Thường trú nhân Hoa Kỳ, hôn phu (thê) của Công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài đến Hoa Kỳ định cư để làm việc, và Trẻ Lai.

Tóm tắt tiến trình xin thị thực

Nói chung, một người muốn di dân đến Hoa Kỳ cần phải có một hồ sơ bảo lãnh được cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận trước khi nộp đơn xin thị thực di dân. Khi được USCIS chấp thuận, hồ sơ bảo lãnh sẽ được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để xúc tiến hồ sơ. Một khi NVC hoàn tất thủ tục, hồ sơ sẽ được NVC xếp lịch phỏng vấn và chuyển tiếp về Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn đương đơn.  

  • Nếu quí vị muốn mở hồ sơ bảo lãnh cho hôn phu (thê) hay một thành viên trong gia đình, vui lòng xem mở hồ sơ bảo lãnh
  • Nếu hồ sơ của quí vị đã được USCIS chấp thuận và hiện đang lưu trữ tại NVC, vui lòng xem Tiến trình hồ sơ tại Trung tâm thị thực quốc gia
  • Nếu đã được xếp lịch phỏng vấn, vui lòng xem phần tiến trình hồ sơ.

Giờ làm việc

Phỏng vấn: chỉ những trường hợp có hẹn.

Những đương đơn xin thị thực di dân được NVC hay văn phòng Lãnh sự quán xếp lịch phỏng vấn.

Nộp giấy tờ bổ túc theo yêu cầu: theo thư hẹn hoặc bất kỳ ngày nào từ 1h00 - 2h00 chiều các ngày làm việc.

 

Đối với người bảo lãnh là Công dân Hoa Kỳ đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vào 4h00 đến 5h00 chiều các ngày thứ Ba và thứ Tư (trừ ngày nghĩ lễ và ngày tập huấn nội bộ), nhân viên lãnh sự sẽ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc về tình trạng hồ sơ di dân. Người bảo lãnh có thể nộp thêm giấy tờ cho hồ sơ vẫn còn hiệu lực của mình nhưng hồ sơ sẽ được xem xét sau. Các đương đơn sẽ không được tái phỏng vấn và những hồ sơ nào đã bị đóng ở văn phòng chúng tôi sẽ không được mở hoặc cứu xét lại vào thời điểm này.

Lưu ý: Dịch vụ này chỉ dành cho người bảo lãnh là Công dân Hoa Kỳ trong khoảng thời gian nêu trên. Nếu người bảo lãnh (công dân Hoa Kỳ) muốn sử dụng cơ hội này phải đem theo hộ chiếu và điền mẫu thông tin khi đến Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ vào khoảng 3h45 đến 4h15 chiều trong hai ngày nêu trên tại Cửa sổ B thuộc Bộ phận Thị thực Di dân.

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đóng cửa vào các ngày lễ Việt Nam và Hoa kỳ.

Xin lưu ý rằng theo luật Hoa Kỳ, chúng tôi chỉ được phép cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ thị thực với người bảo lãnh, đương đơn, hay người đại diện hợp pháp của hồ sơ.

Lưu ý quan trọng

Xin lưu ý rằng chữ ký của đương đơn trên bất kỳ mẫu đơn xin cấp thị thực nào chính là sự bảo đảm của đương đơn về tất cả các thông tin mà đương đơn cung cấp là đúng sự thật và chính xác. Đương đơn phải tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình cũng như về mặt pháp lý, ngay cả khi một đại lý du lịch hoặc một người nào khác chuẩn bị hồ sơ cho đương đơn. Bất kỳ một giấy tờ giả mạo nào hoặc cố tình cung cấp thông tin sai lệch đều có thể dẫn đến việc đương đơn vĩnh viễn không hội đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ loại thị thực nào trong tương lai.

Ngày đăng: 04/07/2012

Các tin khác...