Lịch làm việc của bộ phận lãnh sứ quán

Lịch làm việc của bộ phận Lãnh sự

Bộ phận Lãnh sự sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm 2012:

Ngày lễ

 

Ngày nghỉ

Năm mới (A&V)

Thứ Hai, ngày 2 tháng 1

Sinh nhật Martin Luther King (A)

Thứ Hai, ngày 16 tháng 1

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1

Tết Nguyên Đán (V)

Thứ Hai - Sáu, ngày 23-27 tháng 1

Ngày Tổng Thống (A)

Thứ Hai, ngày 20 tháng 2

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 15 tháng 2

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 21 tháng 3

Ngày giỗ tổ Hùng Vương (V)

Thứ Hai, ngày 2 tháng 4

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 18 tháng 4

Lễ 30-4 (V)

Thứ Hai, ngày 30 tháng 4
Ngày Quốc tế Lao Động (V) Thứ Ba, ngày 1 tháng 5

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 16 tháng 5

Ngày Tưởng niệm (A)

Thứ Hai, ngày 28 tháng 5

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 20 tháng 6

Quốc Khánh Hoa Kỳ (A)

Thứ Tư, ngày 4 tháng 7

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 18 tháng 7

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 15 tháng 8

Quốc Khánh Việt Nam (nghỉ bù)(V)

Thứ Hai, ngày 3 tháng 9

Ngày Lao động (A)

Thứ Hai, ngày 3 tháng 9

Ngày tập huấn nội bộ

Thứ Tư, ngày 19 tháng 9

Ngày Columbus (A)

Thứ Hai, ngày 8 tháng 10
Ngày tập huấn nội bộ Thứ Tư, ngày 17 tháng 10

Ngày cựu chiến binh (nghỉ bù)(A)

Thứ Hai, ngày 12 tháng 11
Ngày tập huấn nội bộ Thứ Tư, ngày 21 tháng 11

Lễ Tạ ơn (A)

Thứ Năm, ngày 22 tháng 11
Ngày tập huấn nội bộ Thứ Tư, ngày 19 tháng 12

Lễ Giáng Sinh (nghỉ bù)(A)

Thứ Ba, ngày 25 tháng 12

Ngày đăng: 09/07/2012