Thị thực không di dân

Các loại thị thực

Các tiêu chuẩn cấp thị thực cho người giúp việc bao gồm bằng chứng chứng minh người giúp việc không có ý định định cư ở Mỹ. Người giúp việc phải thuyết phục được viên chức Lãnh sự rằng mình sẽ quay về Việt Nam sau thời gian làm việc ngắn hạn tại Hoa Kỳ. Mặc dù các giấy tờ của người sử dụng lao động (liệt kê dưới đây) hỗ trợ cho việc xét duyệt thị thực nhưng trách nhiệm của người giúp việc vẫn phải chứng minh được ý định quay trở về Việt Nam của mình.

Các cá nhân, nếu có mong muốn, có thể đưa người giúp việc của mình qua Hoa Kỳ nếu nhân viên của họ hội đủ các yêu cầu sau:

• Kinh nghiệm: Họ phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc cho người chủ hiện tại.

• Tuổi: Phải từ 16 tuổi trở lên.

• Mối quan hệ: Không có quan hệ gia đình giữa người chủ lao động và người lao động.

Khách nước ngọai là người sử dụng lao động và người giúp việc phải nộp đơn xin thị thực cùng nhau. Họ phải trình 2 (hai) hợp đồng lao động đã được kí cho thời gian làm việc ở Hoa Kỳ (Tiếng Anh và tiếng Việt). Hợp đồng phải tuân thủ Luật lao động của Hoa Kỳ về mức lương tối thiểu cũng như giờ làm.

Ngày đăng: 09/07/2012

Các tin khác...