Liên hệ

Địa chỉ:    90-92 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.1, Tp.HCM  
Email:  lhphuthanh@gmail.com
Điện thoại:    (84.8) 39255855 
Fax:   (84.8) 39255879    
  Website:      www.visamy.com.vn 
  Hotline:   0975617756 - 0938388099